Sorumluluk Durumu


Brigittenau Teşhis Merkezi bu web sitesinde bulunan içeriklerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve güncelliğini sağlamaya çalışmaktadır. Brigittenau Teşhis Merkezi bu web sitesinde yapılan müdahale/erişim veya kullanılmasından dolayı oluşan muhtemel zararlardan veya müteakip zararlardan (hangi türde olursa olsun) hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Aynı koşul (sınırsız olarak) kullanıcının bilgisayar donanımı ve/veya yazılımı üzerinde muhtemel bir virüs nedeniyle oluşacak kayıplar veya zararlar için de geçerlidir. Bunun haricinde web sitesinde mevcut olan ve yabancı sunucuların bilgilerine, içeriklerine ve tekliflerine ait dış bağlantılar ("linkler") ile ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Bu web sitesindeki içerikler, herhangi bir danışmanlık faaliyeti niteliğinde değildir ve sadece genel bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bu web sitesinde mevcut olan metinlerin, resimlerin ve/veya grafiklerin telif hakları saklıdır ve hangi amaçla olursa olsun, öncesinden yazılı onay alınmadan ne kısmen ne de bütünüyle çoğaltılamaz, değiştirilemez, iletilemez veya yayınlanamaz.

Bu web sitesi, Google Analytics’i kullanmaktadır.