Disklejmer


Dijagnostički centar Brigittenau zalaže se za tačnost, potpunost i aktualnost pripremljenih sadržaja objavljenih na ovoj stranici. Dijagnostički centar Brigittenau ne preuzima odgovornost za bilo kakve štete ili posledične štete (bez obzira koja vrste), koje proizlaze od pristupa ovoj stranici ili njenog korišćenja. To važi takođe (no nije ograničeno samo na) za gubitke i štete zbog virusa, koji deluju na hardver i/ili softver korisnika. Sem toga je odgovornost za sve na ovoj internatskoj stranici sadržane vanjske hiperveze („Links“) do informacija, sadržaja i ponuda stranih ponuđača izričito isključena.

Sadržaji ove internetske stranice ne predstavljaju nikakvo trajno savetovanje i služe samo za opštu informisanost. Informacije, tekstovi, slike i/ili grafike ovih veb sajta su zaštićene zakonom o autorskom pravu i ne smiju se niti u celini niti delimično umnožavati, menjati, posredovati ili objavljivati u bilo koje svrhe bez prethodnog pismenog odobrenja.

Ova veb sajt upotrebljava Google Analytics.